Termeni si conditii

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

https://femeiadesucces.ro – este denumirea comerciala a DIVINE JOURNEY BY THEONA SRL, avand sediul social în Strada George Toparceanu, Nr. 2E, Bârlad, Județ Vaslui, inregistrata la Registrul Comertului, CUI 49298938, nr. de înmatriculare J37/919/2023,   cont nr. RO47RZBR0000060025780983 deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată legal prin Balan Nelida Theona.

Vânzător – https://femeiadesucces.ro

Cumpărător – poate fi orice persoana fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont pe website și efectuează o comandă.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridica înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Cumpărator poate efectua acțiuni pe website. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Cumpăratorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpăratorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Cumpărător și istoricul acestuia în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Coșul meu – sectiune din Cont care permite Cumparatorului/Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adaugării sau la un moment ulterior; în cazul în care Bunurile sau Serviciile nu sunt achiziționate la momentul adaugării prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Site – magazinul online găzduit la adresa web https://femeiadesucces.ro și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărator prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri – orice produs listat pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – actiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vanzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut – reprezintă:

• toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
• informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada;
• date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: email/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite”, precum și alte comunicări comerciale, cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către https://femeiadesucces.ro, Cumparatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor, așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin Înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor. Dacă modifică cantitatea de Bunuri din Comandă, va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon, puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice, Facebook Messenger și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuarii unei Comenzi îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.

Pentru motive justificate https://femeiadesucces.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/ Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/ Cumparatorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel https://femeiadesucces.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/ Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al https://femeiadesucces.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor mai sus menționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, https://femeiadesucces.ro își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor/ Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) / euro (EUR).

3.6. În cazul plăților online, Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de lei/euro. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.7 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

4.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a https://femeiadesucces.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intentionat de https://femeiadesucces.ro, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al https://femeiadesucces.ro asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al https://femeiadesucces.ro.

5.3. Orice Conținut la care Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se aflaăsub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între https://femeiadesucces.ro și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea https://femeiadesucces.ro cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care https://femeiadesucces.ro conferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă ăntr-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea https://femeiadesucces.ro pentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea https://femeiadesucces.ro și/sau al angajatului/prepusului https://femeiadesucces.ro care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărpătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune – interese în următoarele cazuri:

6.4.1. Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

6.4.2. Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de https://femeiadesucces.ro în cazul plății online;

6.4.3. Datele furnizate de Client/Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

• Ziua în care Cumpărătorul intra în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comanda produse multiple care vor fi livrate separate.
• Ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea solicita acest lucru printr-un email.

6.7. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărator asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată dupa cum urmează:

6.7.1. Pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

6.7.2. Pentru Comenzile achitate cu OP/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;

6.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

7. CONFIDENTIALITATE

7.1. https://femeiadesucces.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

7.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

7.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poata utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. https://femeiadesucces.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificații în acest sens.

8. COMUNICĂRI COMERCIALE

8.1.2 Cumparatorul/Utilizatorul isi poate modifica in orice moment optiunea cu privire la acordul dat Vanzatorului pentru Comunicarile Comerciale continand informatii generale si tematice inclusiv informatii cu privire la oferte sau promotii, dupa cum urmeaza:

8.1.3. Prin accesarea link-ului de dezabonare afisat in Comunicarile Comerciale primite de la Vanzator; sau

8.1.4. Prin contactarea Vanzatorului.

8.2. Prin adăugarea de Bunuri sau Servicii în secțiunea din Cont:

Coșul meu”, Vânzatorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:

  • La modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate în secțiunea “Coșul meu”;
  • La recomandări de Bunuri sau Servicii similare cu cele adăugate în secțiunea “Coșul meu”;
  • La existenta Bunurilor sau Serviciilor în secțiunea “Coșul meu”.

8.3. În urma achiziționării unui Bun sau Serviciu, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/ Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la:

• Sugestii de Bunuri sau Servicii recomandate a fi utilizate împreună cu Bunul sau Serviciul achiziționat.

8.4. Clientul/ Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul 8.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la https://femeiadesucces.ro sau prin contactarea https://femeiadesucces.ro în acest sens.

8.5. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și Servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare, ci doar în cele mentionate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. și nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afisat în mesaj sau prin contactarea https://femeiadesucces.ro.

9. FACTURAREA – PLATA

9.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului https://femeiadesucces.ro conțin T.V.A. conform legislației în vigoare.

9.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii, conform cu legislația în vigoare.

9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri vândute de https://femeiadesucces.ro.

9.4. Pentru o comunicare corectă a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualize, ori de câte ori este cazul, datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi existente în Cont.

9.5. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primeasca facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către https://femeiadesucces.ro în Cont sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Cont sau Comandă.

9.6. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail contact@femeiadesucces.ro .

9.7 Datele cardului de plată ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile https://femeiadesucces.ro și nici nu vor fi stocate de https://femeiadesucces.ro sau de procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat anterior introducerii datelor.

10. LIVRAREA BUNURILOR

10.1. Livrarea bunurilor se va efectua prin serviciul de curierat rapid Sameday. Costul livrării este de 19 lei.

10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

10.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

11. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

11.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

12. RĂSPUNDERE

12.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei dintre obligațiile sale, conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și, în special, pentru pierderea acestora.

12.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidentialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

12.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptaă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

12.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la momentul afișării în Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

13. FORTĂ MAJORĂ

15.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daăa o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

15.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Cos